Kernenergie is niet veilig

Kernenergie zou volgens velen een zegen zijn in de strijd tegen CO2. En het inderdaad waar dat bij de opwekking van elektriciteit met kernenergie er in de basis geen CO2 vrij komt. De bouw van een centrale en het in werking houden reken ik niet mee omdat dit ook zal gelden in meer of mindere mate voor een kolen- of gascentrale.

Er zijn 3 grote rampen met de opwekking van kernenergie geweest gedurende mijn leven. Harrisburg (1979), Tsjernobyl (1986) en Fukushima (2011). Ik ben 54 overigens, aangenaam. Dat is iedere 18 jaar een grote ramp op basis van historische feiten. Ik vind dat niet geruststellend qua getalswaarde.